Нашите цели


Ние сме екип от специалисти, в областта на дизайна, инструменталната екипировка, оптиката, електрониката, металолеенето, светодиодите, реализиращи най-добрите идеи в областите, в които работим.
Работим за създаване на цялостна гама от продукти за индустриално осветление. Ние търсим технически решения, водещи до максимализиране продължителността на живота на крайните продукти. Съчетаваме в работата си функционалност и дизайн, с минимализиране на компромисите и в двете насоки.
» Проектиране и реализиране на проекти свързани с цялостната подмяна на досега съществуващото конвенционалното осветление със светодиодно такова, изпълнявайки всички норми и стандарти за осветеност.
» Безкомпромисно качество и параметри съобразени с конкретните нужди и изисквания на клиентите ни.
» Максимално гаранционно и след гаранционно обслужване на създадените продукти.
» Коректност и професионализъм спрямо всички наши партньори и колеги.

» Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, под акредитация на БСА

Какво предлагаме?

Комбинацията от иновативни идеи, съчетани с изпитани технологични практики и решения, като залог за разработването и производството на висококачествени продукти на световно ниво. Безкомпромисност по отношение на качеството на влаганите материали. Светодиодно осветление от последно поколение със широкоспектърно приложение в: складове, промишлени халета, открити площадки, кариери, бензиностанции, търговски обекти, паркове, спортни площадки и съоръжения, зелени площи, гаражи и паркинги.
» Гаранция от 5 години за всеки продукт.
» Екологично чисти продукти и 100% рециклиране.
» Богат асортимент от продукти и гъвкави клиентски решения.
» Професионално отношение и отговорност към всеки проект


 
 
 

„Индъстриал лайтинг“ ЕООД изпълнява проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
Наименованието на проектно предложение е „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по договор № BG16RFOP002-2.073-11041-C01, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал, за българските микро и малки предприятия, за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очаква се постигане на положителен ефект, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Общата стойност на проекта е 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. - европейско и 1 500.00 лв. - национално съфинансиране. Началната дата на изпълнение на проекта е 01.02.2021 г., като той следва да приключи до 01.05.2021 г.
Благодарение на получената безвъзмездна финансова помощ, дружеството ще успее да запази доставчиците, клиентите и партньорите си и да продължи да развива дейността си.


HELIX - Безжично управление на индустриално и улично осветление

Услуги

В "Индъстриал лайтинг" предлагаме богата гама от допълнителни услуги необходими за изпълнението на вашите проекти

Проектиране

- Проектиране на осветление от професионални проектанти с цел покриване на европейските норми и стандартите за осветеност;
- Проектиране на осветителна електрическа инсталация, ситеми за управление и икономия.

Дизайн

- по предварително зададен проект ;
- по ваша идея;
- по ваш чертеж;
- по изисквания за преработка на съществуващ модел.

Производство

- Механична обработка по индивидуална поръчка
- Разпробиване на отвори
- Навиване на резби
- Прахово или други видове боядисване
- Асемблиране на крайният продукт
- Поставяне на маркировка и опаковане
- Тестване на готовото изделие
- Транспортиране до крайният клиент

Инсталиране

- Инсталиране със специализирана техника;
- Тестване на цялата електрическа система;
- Тестване на цялата осветителна система.

Представители

Холандия – Офис
Адрес: Antiloopstraat 75, 4817 LA, Breda, Netherlands
E-mail: info@industrialledlighting.nl
Телефон: +31 61 07 07 750
Лице за контакт: Г-н Красимир Дянков

© 2020 Индъстриал лайтинг ЕООД